Research Groups

Theoretical Chemistry and Computational Design of Energy Materials
Group Members
 • Assoc. Prof. Adem Tekin (Group Leader)
 • Samet Demir
 • Yusuf Kışlak
 • Armağan Karatosun
 • Mehmet Çankaya
 • Deniz Karataş
 • Sencer Büyükyeğen
Research Areas
Ongoing Projects
 • TUBITAK 114Z529 Project Leader : Nükleik Asit Bazları İçin Kuvvet Alanı Geliştirilmesi
 • TUBITAK 213M523 Project Leader : Hidrojenlenmiş Grafen Tabakaları Ve Karbon Nanotüp Yapılardan Oluşmuş Sistemlerin Temel Karakteristiklerinin Ve Isıl Kararlılıklarının Atomik Mekanizmalarının Yakıt Pili İle Çalışan Ekolojik Taşıtlardaki Hidrojen Depolama Problemine Etkisinin Belirlenmes
 • TUBITAK 115S801 Researcher: Hedefli Kanser Tedavisine Yönelik PLGA-MMT Nano Kompozitinin Üretimi ve Moleküler Dinamik Simülasyon İle İncelenmesi
 • ITU BAP 38312 Project Leader: Metal amin tuzlarında tersinir ve yüksek yoğunlukta hidrojen depolama
Terminated Projects
 • TUBITAK 110T805(Project Leader): DNA Bazlarında Moleküller Arası Etkileşimler
 • TUBITAK 112T988(Project Leader): Amin Metal Bor Hidrürlerin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Tasarımı
Sarıyer Sarıyer
Computational Chemistry
Group Members
 • Prof. F. Aylin Sungur (Group Leader)
 • PhD Students
 • Hatice Gökcan
 • Erdem Çiçek
 • Merve Ayvaz Köroğlu (Co-Advisor)
 • MS Student
 • Melin Demirkızak
 • Zemre Arslan
 • Ezgi Paçal
 • Esen Ayanoğlu
 • Zeynep Aksakal
Research Areas
 • Hesaplamalı Kimya
 • Organokatalitik Tepkime Mekanizmaları
 • Metal Katalizörlü Tepkime Mekanizmaları
 • İlaç ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerin In Silico Yöntemlerle Tasarımı
 • Antibiyotik Rezistanslı Gram (+)/(-) Bakteriyel Enzimlerin Mekanizmaları ve İnhibitör Tasarımı
 • Meme kanserinde Aktif Rol Oynayan PAD2 Enziminin Mekanizması ve İnhibitör Tasarımı
 • Kontrollü İlaç Salınımı Gerçekleştiren Yara Örtüsü Tasarımı
 • GABA-AT Enziminin Inaktivasyon Mekanizması
Ongoing Projects
 • TUBITAK 113Z218 Project Leader: Siklopropenyum Aktivasyonlu Dehidrasyon Tepkime Mekanizmalarının Aydınlatılması :Hesapsal bir Yaklasım
 • TUBITAK 113F342 Project Leader: Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods
 • TUBITAK 115Z502 Project Leader: O-Asetilpeptidoglukan Esteraz (Ape1) Enziminin Deasetilasyon Tepkime Mekanizmasının in Silico Yöntemlerle Aydınlatılması ve İnhibitör Tasarımı
 • TUBITAK 113M439 Project Advisor: Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde Kullanılacak Kontrollü İlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid YüklüMOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü
Terminated Projects
 • TUBITAK 104T403 (Researcher): Doymamış Siklik Asetal ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağılımını ve Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalışma
 • TUBITAK 105E067 (Researcher): Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi
 • ITU-BAP (Leader): Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma
 • TUBITAK 108T344 (Leader): Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma
Sarıyer Sarıyer Sarıyer
Group for Computational Earth System Science
Group Members
Research Areas
 • Kara-Atmosfer Etkileşimi, Deniz-Atmosfer Etkileşimi, Atmosfer-Okyanus Etkileşimi
 • Klimatoloji
 • Hidroklimatoloji
 • İlkim Değişimi, Modellenmesi ve Etkileri
 • İklim Dinamigi
 • Ekstrem Atmosfer Olayları
 • Birleşik Model Tasarımı
 • Göl ve Denizlerin Hidrodinamiği
 • Dalga Modellenmesi
Projects
 • TUBITAK 113Y108: Akdeniz ve Karadeniz’in Türkiye iklim sistemine etkisinin birleşik bir atmosfer-okyanus modeli ile incelenmesi
 • TUBITAK 114Y114: Fırat & Dicle Havzasında İnsan Kaynaklı İklim Değişiklikleri
Sarıyer Sarıyer
Big Data
Group Members
Computational Number Theory and Cryptology
Group Members